OSB Kanunu


  • Kanun Numarası 4562
    Kabul Tarihi 12/4/2000
    Yayımlandığı R.Gazete Tarih : 15/4/2000 Sayı : 24021
    Yayımlandığı Düstur Tertip : 5, Cilt : 39