Duyurular

 

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU

İstanbul Sanayi Odası tarafından yayınlanan 2018 yılı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’’ arasında AKOSB’da üretim yapan 3 firma yer aldı.

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş üretimden satışlarda 11 milyar 84 milyon lira ile 10. sırada, Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. üretimden satışlarda 2 milyar 233 milyon lira ile 74. sırada yer alırken, Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ise üretimden satışlarda 1 milyar 11 milyon lira ile 196. sırada yer alarak bölgemizin gururu olmuşlardır.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ

01.07.2017 gün ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10. Maddesi ile “29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun Daimi Muaflıklar başlıklı 4 üncü maddesinin (m) fıkrasına parantez içi ibareden sonra gelmek üzere “ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar” ibaresi eklenmiştir. Bu ibare ile Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan yapı kullanma izni alan binaların 5 yıl süre ile sahip olduğu emlak vergisi muafiyeti, daimi hale gelmiştir.

TRT PAYI DÜZENLEMESİ

SAYIN KATILIMCIMIZ;

01.07.2017 gün ve 30111 sayılı Resmi 01.07.2017 gün ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 27. Maddesi ile 3093 Sayılı Kanun’un 4/2 (c) fıkrasına “sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç” ibaresi eklenmiştir. Bu ibare ile Sanayi Sicil Belgesi olan Sanayi tarifesindeki elektrik abonelerinden elektrik tüketim bedelinden alınan %2 oranındaki TRT payı bedeli kaldırılmıştır. 28.12.2012 gün ve 28511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4193 EPDK kurul kararı ve 24.04.1957 gün ve 9593 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6948 sayılı sanayi sicil belgesi kanuna göre şirketinize/adınıza düzenlenen “Sanayi sicil belgesi” nin (Sanayi ve Ticaret il Müdürlüğü tarafından 2017 vize yapılmış hali ile) Bölge müdürlüğüne teslim edilmesi, Sanayi sicil belgeniz yok ise Sanayi Ve Ticaret İl Müdürlüğünden alınarak Asım Kibar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne ulaştırılması gerekmektedir. Sanayi Sicil Belgesi almayan veya süresi içerisinde vize ettirerek Asım Kibar OSB Bölge Müdürlüğüne getirmeyen abonelerin elektrik abone tipi sanayi harici abone grubu olarak değiştirilecek ve %2 TRT payı alınmaya devam edilecektir. Asım Kibar OSB Bünyesinde sanayi tesisi olarak faaliyetinizi sürdürebilmeniz ve diğer tarifelere göre daha ucuz olan “Sanayi Tarifesi” üzerinden enerji kullanmaya devam edebilmeniz için sanayi sicil belgenizin; Bilim, Sanayi ve Teknoloji il müdürlüğünce onaylanmış bir fotokopisinin 25.07.2017 tarihine kadar bölge müdürlüğüne iletilmesi hususunda, Gereğini rica ederiz.

TÜRKİYENİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU AÇIKLANDI

İstanbul Sanayi Odası tarafından yayınlanan 2015 yılı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu"arasında AKOSB’da üretim yapan 2 firma yer aldı.

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş üretimden satışlarda 6 milyar 236 milyon lira ile 8. Sırada ve Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ise üretimden satışlarda 638 milyon lira ile 158. Sırada yer alarak bölgemizin gururu olmuşlardır.

http://www.iso.org.tr/sites/1/content/500-buyuk-liste-2015.html

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / San-Tez Programı başvurusu hakkındaki duyuruya, dosyayı indirerek ulaşabilirsiniz.
Evsel Atık Toplama Hizmeti

Evsel atık toplama hizmeti 09.10.2014 tarihinden itibaren tarafımızdan verilmeye başlanmıştır.

Atık su arıtma tesisi devreye alınması

Mart 2015 tarihi itibari ile devreye alınmıştır.